CIT W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ - JAKIE ZMIANY ?

Nowy rok przyniósł podatnikom nowe zmiany dla spółek komandytowych. Dnia 28 października 2020 roku, Sejm uchwalił nowelizację o podatku dochodowym dla osób prawnych, a najpóźniej 1 maja 2021 r., spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT.
 
🔴 TERMINY
 
Ustawodawca przewidział dwa terminy 🗓 czyli: 1 stycznia 2021 i drugi - 1 maja 2021. Pierwszy termin pozwala na szybkie przejście na nowe zasady, jest to przypadek spółek, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Jednak podczas zapowiedzi zmiany dla spółek, zadecydowano o drugim terminie. Pozwala on na odroczenie stosowania nowych przepisów do 1 maja.
 
Tutaj warto zaznaczyć, że ważnym aspektem przy odroczeniu jest obowiązek w obszarze księgowości, jakim jest zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r.
 
🔴 SYTUACJA KOMPLEMENTARIUSZY I KOMANDYTARIUSZY
 
Jeśli chodzi o komplementariuszy spółek komandytowych to nowelizacja jest dla nich neutralna podatkowo i de facto nie wprowadza dodatkowych obciążeń. Warto jednak zaznaczyć, że uzyskana przez nich dewidenta jest opodatkowana, jednak podatek będzie pomniejszony o przypadającą na danego wspólnika część CIT, która zapłacona jest przez spółkę komandytową.
 
Dla komandytariuszy zostało przewidziane zwolnienie w wysokości 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów, jednak nie więcej niż wartość 60 tysięcy zł rocznie. Jednak osoby te muszą spełniać szereg warunków i istnieje również kilka sytuacji, które wykluczają zwolnienia:
 
🔸bycie podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu na zasadach wskazanych w ustawie;
 
🔸posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w spółce komandytowej;
 
🔸bycie członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej lub spółki posiadającej pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem.
 
 
🔴 KWESTIA OPODATKOWANIA
Spółki komandytowe mające swoją siedzibę w Polsce lub jeśli ich zarząd znajduje się na terenie kraju, zostaną objęte podatkiem CIT. Od dochodów, które uzyskają zastosowanie znajdą dwie stawki:
 
1⃣ Stawka 9% – tutaj jeżeli rocznie przychody uzyskiwane przez spółkę nie przekroczą równowartości 2 mln euro (1 stycznia 2020 r. nastąpiło podniesienie obecnego limitu dla tzw. małych podatników CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro)
 
2⃣ Stawka 19% – ta obowiązuje w pozostałych przypadkach.