SLIM VAT 2021

❗W dniu 27 listopada 2020 roku została uchwalona nowa ustawa o zmianie podatku VAT. Zostanie wprowadzony pakiet SLIM VAT, który ma na celu uproszczenie rozliczeń w VAT. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
Jednak warto zaznaczyć, że wyjątkiem są niektóre przepisy, jak i np. zmiany dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, który to zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.🗓
 
🔴 SLIM VAT i zmiany z nim powiązane
 
SLIM VAT czyli ang. Simple Local And Modern jest programem pilotażowym Ministerstwa Finansów. Jak możemy dowiedzieć się z komunikatu MF, do powstania programu skłonił go dialog z przedsiębiorcami. Projekt wprowadza zmiany w czterech obszarach, takich jak:
 
☑ Proste fakturowanie
ma na celu likwidację zbędnego warunku uzyskania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz dodatkowo rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie pozostaje możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
 
☑Ułatwienia dla eksporterów
wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 procent, przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów z 2 na 6 miesięcy.
 
☑Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
 
☑Korzyści finansowe.
doprecyzowanie dotychczasowe rozwiązania m.in. w zakresie split payment, WIS-ów, JPK, białej listy podatników.
wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości.
 
🔴Nowe terminy i limity
 
1⃣Zmiana zachodzi również w terminie odliczenia VAT. Zostaje on wydłużony dzięki czemu zamiast obecnych 3 miesięcy będziemy mieć czas do 4. Taki zabieg ma wyeliminować częste, jak i uciążliwe składanie deklaracji korygujących.📝
Bez zmian pozostaje termin dla podatników rozliczających się kwartalnie. W dalszym ciągu będą mogli swój VAT odliczyć na bieżąco w okresie, którym nabywają to prawo, albo w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.
 
2⃣Dobra wiadomość czeka eksporterów, dla których wydłużony zostanie czas 🕒 na termin wywozu towarów do innego kraju, wraz z zachowaniem zerowej stawki VAT przy opodatkowaniu zaliczek. Aktualnie termin na wywóz towarów wynosi 2 miesiące, a od przyszłego roku zwiększy się do 6 miesięcy, w których podatnik otrzyma zapłatę.
 
3⃣Kolejna zmiana tyczy się prezentów 🎁 o małej wartości. Zostaje podniesiony limit z 10 zł do 20 zł. Jeśli chodzi o prezenty, które są rejestrowane, to zostaje bez zmian (100 zł).
 
🔴Zmiany w kasach fiskalnych
Do końca 2020 r. kasy starego typu muszą zostać wymienione na kasy online, przez podatników świadczących usługi gastronomiczne, hotelarskie, jak i sprzedawców węgla. Podatnicy otrzymują prawo do wyboru kasy i mogą zakupić kasę stacjonarną online lub mobilną.
 
🔴Mały podatnik, a kwartalne rozliczenia
 
Mały podatnik może wybrać, w jaki sposób chce rozliczać się kwartalnie. Jedną z metod rozliczeń kwartalnych, jest ta bez metody kasowej. W tym wypadku podatnik musi złożyć aktualizację VAT-R do naczelnika👨🏼‍💼 urzędu skarbowego, nie później niż do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału. W tym wypadku podatnik musi złożyć aktualizację VAT-R do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie to po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.
 
Podatnik może również wybrać kasową metodę rozliczeń i kwartalne rozliczenie. Ta opcja wymaga złożenia aktualizacji VAT-R do końca kwartału , który poprzedza kwartał, od którego to sam podatnik wybiera nowe zasady rozliczeń. Decydując się na kwartalne rozliczenie, należy za dwa pierwsze miesiące kwartału wysłać JPK V7K wraz w wypełnioną częścią ewidencyjną, następnie za trzeci miesiąc kwartału powinna zostać wypełniona część ewidencyjna dotycząca tego miesiąca, jak i część deklaracyjna, która zawiera dane z trzech miesięcy kwartału.
 
🔴Zmiany dotyczące Tax Free
 
Tax Free to przepis ustawy o podatku VAT, który daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym✈ Dzięki temu turyści odwiedzający Polskę mają możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania.
 
🔜 Warto zaznaczyć, że nowy Tax Free zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r. i ma:
☑zmniejszyć liczbę papierowych dokumentów
☑przyspieszyć i uprościć zwrot podatku podróżnym
☑wprowadzić automatyzację procesów
☑uszczelnić system podatkowy