CIT ESTOŃSKI

Estoński CIT, jest nowym ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Jego system różni się od klasycznego CIT-u, momentem powstania zobowiązania podatkowego. W zamyśle jest nowoczesnym sposobem opodatkowania, który promuje inwestycje, jak i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. 

Kto będzie mógł skorzystać z estońskiego CIT-u?

Rozwiązanie to skierowane jest do :

1)     Spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

2)     Mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100 mln zł. Kryterium przychodowe spełnia ok. 98% podmiotów.

 

Wielu z nas będzie zastanawiać się jakie spółki będą mogły skorzystać z estońskiego CIT-u? A więc należą do nich spółki, które:

  •         zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców ( ułatwienia dla podatników małych i rozpoczynających działalność).
  •         przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej.
  •         wykazują nakłady inwestycyjne. Tutaj znów ułatwienia dla podatników małych, rozpoczynających działalność oraz tych, którzy wybiorą nowy system w 2021 roku.
  •         kolejnymi spółkami są te, które nie posiadają udziałów w innych podmiotach.

Warto zaznaczyć że wszystkie te kryteria MUSZĄ być spełnione jednocześnie.

 

Korzyści gospodarcze

  •         likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (niedokapitalizowanie),
  •         wzrost liczby miejsc pracy,
  •         większa odporność na kryzysy,