❗❗ Aplikacja Podatnika KSeF - wersja produkcyjna już dostępna ❗❗

17 maja 2022 r. została udostępniona  wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur. 

 

⚜️ Aplikacja jest dostępna na stronie podatki.gov.pl Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy się uwierzytelnić. 

 

 ⚜️ Można to zrobić: 

 

-kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

-pieczęcią kwalifikowaną, 

-podpisem zaufanym. 

 

⚜️ Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego. 

 

⚜️ Wersja produkcyjna Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia: 

 

-korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników, 

-zarządzanie uprawnieniami i tokenami, 

-wystawianie i odbieranie faktur z KSeF. 

 

⚜️ Źródło: www.gov.pl