❗️❗️ Sejm przyjął zmiany, dzięki którym Ukrainiec szybciej stanie się polskim rezydentem podatkowym ❗️❗️

⚜️ Podatnik (obywatel Ukrainy) może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych poprzez złożenie oświadczenia.  

⚜️ Złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego. 

⚜️ W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie ustalania przez płatników rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy, Ministerstwo Finansów poinformowało, że podatnik  może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych poprzez złożenie oświadczenia. 

⚜️ Zgodnie z art. 3 ust.1a ustawy o PIT status rezydenta podatkowego w Polsce może uzyskać osoba, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 

⚜️ Złożenie pracodawcy lub innemu płatnikowi oświadczenia o przeniesieniu na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego. Dokonując poboru podatku płatnik nie jest zobowiązany do dokonywania szczegółowych ustaleń w zakresie sytuacji faktyczno-prawnej podatnika i samodzielnego ustalenia państwa jego rezydencji podatkowej. 

Źródło: www. Gov.pl 

❗️❗️Aplikacja testowa do KSeF (Krajowego Systemu eFaktur) ❗️❗️

 ⚜️Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.

⚜️Od 1 stycznia 2022 roku został wprowadzony Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie dobrowolne. Daje to możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

⚜️Od 2023 roku Krajowy System e-Faktur będzie rozwiązaniem obligatoryjnym.

⚜️Z KSeF skorzystać mogą:

-Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,

-Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,

-Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

❗️Od 7 kwietnia została udostępniona testowa wersja Aplikacji Podatnika KSeF. ❗️

⚜️Dostep do aplikacji tesowej jest możliwy za pośrednictwem strony podatki.gov.pl

⚜️Testowa Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:

-korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,

-zarządzanie uprawnieniami i tokenami,

-wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

⚜️Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania:

-podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),

-weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Źródło:podatki.gov.pl

❗️ ❗️Czy „Młody Podatnik” musi złożyć roczne rozliczenie podatkowe za rok 2021❓ ❗️

⚜️Jeżeli podatnik PIT nie ukończył 26 roku życia i osiągnął przychody:
 
-ze stosunku pracy,
-spółdzielczego stosunku pracy,
-stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej,
-z umów zlecenia,
-z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich,
-z tytułu stażu uczniowskiego,
to przychody są zwolnione od podatku dochodowego PIT do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym w ramach tzw. „Ulgi dla młodych” lub „zerowy PIT dla młodych”.
 
⚜️Młody Podatnik nie musi składać rocznego zeznania podatkowego jeżeli uzyskuje wyłącznie przychody objęte zwolnieniem.
 
⚜️Natomiast jeżeli podatnik osiągnął przychody powyżej 85.528 zł , wówczas będzie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej.
 
Źródło:
Podatki.gov.pl
Pit.pl
 
 

❗️❗️ Przedłużenie terminu składania informacji dot. spółek nieruchomościowych ❗️❗️

⚜️ W środę 30 marca 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych.  

⚜️ Rozporządzenie przedłużyło do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy, albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników podatku PIT i podatników podatku CIT, posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie ww. przepisów ustawy PIT i ustawy CIT są obowiązani przekazywać takie informacje. 

⚜️ Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w czwartek 31 marca 2022 r. 

 

Źródło:

Podatki.gov.pl 

Dziennik Ustaw z 30 marca 2022 poz. 709 

⚜️ https://www.facebook.com/KancelariaDENARIUS

❗️ ❗️ Pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie bez VAT ❗️ ❗️

W związku z wojną w Ukrainie wiele podmiotów gospodarczych angażuje się w przekazywanie darowizn towarów lub oferowanie nieodpłatnych usług w celu pomocy ofiarom tego konfliktu. Konieczne stało się wprowadzenie nadzwyczajnych rozwiązań podatkowych wspierających te działania również w obszarze podatku VAT.
 
-Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie.
 
-Stawka 0% VAT dotyczy wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie.
 
-Preferencja dotyczy świadczeń oferowanych na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu i dystrybucji pomocy dla osób poszkodowanych.
 
-Stawka 0% VAT ma zastosowanie dla świadczeń dokonanych od 24 lutego br., czyli od momentu rozpoczęcia zbrojnej agresji przez Rosję na Ukrainę.
 
-Stawka VAT w wysokości 0% dla wskazanych transakcji będzie mogła być stosowana do 30 czerwca 2022 r. z możliwością przedłużenia
 
-Stawka 0% VAT będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.
 
Żródło: podatki.gov.pl
 
Rozporządzenie MF z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych DU 2022 r. poz. 531