❗❗ Czynny żal będzie mniej skuteczny ❗❗

⚜️ Czynny żal to oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego. Złożenie go ma na celu uniknięcie sankcji karnoskarbowych poprzez wyjaśnienie organowi okoliczności sprawy i przyczyn błędów i pomyłek. Zmianie ma jednak ulec Kodeks karny skarbowy, w wyniku czego czynny żal nie będzie już tak bardzo skuteczny. 

 

⚜️ Zgodnie z obecnym stanem prawnym, jeśli podatnik popełni „czyn zakazany”, czyli jedną z pozycji z długiej listy uchybień takich jak m.in. oszustwa podatkowe, nieterminowe składanie deklaracji czy nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, może uniknąć sankcji karno-skarbowych. Ponadto warunkiem jest uiszczenie wszelkich zobowiązań publicznoprawnych. 

 

⚜️ Co ważne, czynny żal należy złożyć przed tym, jak organ rozpocznie czynności służbowe dotyczące tego czynu. Na niekorzyść podatników zmianie ulegnie art. 16 ust. 5 pkt 2 Kodeksu karny skarbowy. Od tego czasu czynny żal jest nieskuteczny, gdy zostanie złożony „po rozpoczęciu przez organ czynności służbowej, w szczególności przeszukania lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”. 

 

⚜️ Obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw jest na etapie prac legislacyjnych. 

 

⚜️ Źródła: 

poradnikprzzedsiebiorcy.pl 

podatki.gov.pl 

 

📩 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

❗❗ Tarcza antyinflacyjna przedłużona ❗❗

⚜️Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT, w której zawarto przedłużenie tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej do 31 lipca br., czyli do czasu, kiedy obowiązuje tarcza 2.0 obniżająca m.in. VAT na żywność. 

⚜️ Przedłużono do 31 lipca br. zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym, obniżenie stawek akcyzy dla niektórych olejów napędowych i opałowych oraz pozostałych paliw opałowych. Przedłużono też zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. 

⚜️ Źródło: serwis informacyjny PAP 

#denarius #biurorachunkowe #biurorachunkowepoznan #taxoffice #taxofficepoznan #księgowość #poznań #podatnik #podatki #firma #rozliczenie #Polska #PIT #VAT #CIT #tarcza #antyinflacyjna #inflacja #zwolnienie #akcyza #obniżenie #stawek  

❗❗ Więcej czasu na rozliczenie CIT ❗❗

⚜️ Do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. 

 

⚜️ Do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na: 

- złożenie zeznania o wysokości dochodu i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB), 

- złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E), 

- wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek. 

⚜️ Źródło: www.gov.pl 

 

❗❗ Koniec stanu epidemii a skutki podatkowe ❗❗

⚜️Od dnia 16 maja 2022 r. w Polsce został zniesiony stan epidemii.  

 

⚜️ Odwołanie stanu epidemii spowoduje: 

 

- Zwolnienie z podatku od przychodów przychodów z budynków, tzw. podatek minimalny  obowiązuje tylko do 31 maja 2022r. 

- 5% stawka podatku dochodowego z IP Box dla IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID nie będzie miała zastosowania do zaliczki na podatek CIT od czerwca do grudnia 2022r. Będzie miała zastosowanie wyłącznie w zeznaniu rocznym  

- Ulga B+R w podatku CIT i PIT (dot. kosztów kwalifikowanych ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID) – ostatnia możliwość rozliczenia ww. kosztów w zaliczkach na podatek będzie dotyczyła zaliczek za maj 2022 r. (za miesiące czerwiec – grudzień 2022 r. dopiero w rozliczeniu rocznym). 

- Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID (PIT i CIT) zniknie od 2 czerwca 2022 r. 

- Odliczenie darowizn przekazanych na cele związane z COVID (PIT i CIT) – zniknie od czerwca  2022 r. 

 

⚜️ Źródła: pit.pl 

gov.pl 

❗❗ Aplikacja Podatnika KSeF - wersja produkcyjna już dostępna ❗❗

17 maja 2022 r. została udostępniona  wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur. 

 

⚜️ Aplikacja jest dostępna na stronie podatki.gov.pl Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy się uwierzytelnić. 

 

 ⚜️ Można to zrobić: 

 

-kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

-pieczęcią kwalifikowaną, 

-podpisem zaufanym. 

 

⚜️ Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego. 

 

⚜️ Wersja produkcyjna Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia: 

 

-korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników, 

-zarządzanie uprawnieniami i tokenami, 

-wystawianie i odbieranie faktur z KSeF. 

 

⚜️ Źródło: www.gov.pl